ارمغان

راهنمای درخواست وب سرویس

 

مراحل سفارش وب سرویس

1- ارسال درخواست کتبی توسط متقاضی به sales@armaghan.net و یا به شماره فکس 02166404146

2- تکمیل نمودن فرم اطلاعات متقاضی وب سرویس

3- ارائه مدارک شناسایی متقاضی به شرکت

4- پرداخت وجه صورتحساب مربوط به سرویس

5- فعالسازی سرویس و ارسال اطلاعات کاربری به ایمیل متقاضی

 

مدارک مورد نیاز:

1- کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شرکت

2- آگهی تاسیس و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

3- معرفی نامه نماینده شرکت

4- کد اقتصادی