ارمغان

شبکه اختصاصی تلفن همراه MVPN

TabContent: 

 

شبکه اختصاصی تلفن همراه (mVPN) مجموعه ای از سیم کارت های ارتباطات همراه است که بصورت یک گروه تعریف شده و خدمات بیشتری را نسبت به سیم کارت های رایج، در اختیار اعضای گروه قرار می دهد.

 

 

کاهش هزینه مکالمات

این امر مهمترین ویژگی شبکه اختصاصی تلفن همراه می باشد و تمام تماس های میان اعضای شبکه با یکدیگر را پوشش می دهد؛ نرخ مکالمه میان اعضای یک شبکه، ۳۵%پایین تر از نرخ معمول مکالمات درون شبکه ارتباطات همراه می‌باشد. این امر موجب کاهش چشمگیر هزینه مکالمات شرکت ها و سازمان ها بویژه شرکت های دارای نیروی کار سیار می شود.

تفکیک تماس های کاری و شخصی

این قابلیت به سازمان ها امکان می دهد که با استفاده از معیارهایی از پیش تعیین شده، مکالمات کاری و شخصی کارمندان خود را از یکدیگر جدا کرده و تنها هزینه های مربوط به ارتباطات کاری هر فرد را متقبل شوند؛ برای مثال می توان تماس های انجام شده در یک بازه زمانی را به عنوان تماس کاری و سایر تماس های فرد را به عنوان تماس شخصی تعریف نمود. در این حالت هزینه تماس‌های کاری به صورت خودکار به حساب سازمان و هزینه تماس های غیرکاری به حساب شخصی کارمندان منظور خواهد شد.

اختصاص شماره کوتاه

از دیگر ویژگی های این شبکه، امکان اختصاص یک شماره کوتاه به هر کارمند است. به عنوان مثال می توان شماره ۳ یا ۴ رقمی تلفن داخلی هر فرد را به تلفن همراه همان فرد اختصاص داد. بدین ترتیب سایر کارمندان سازمان برای تماس با فرد مذکور می توانند به جای شماره گیری تلفن همراه او، از شماره کوتاه آن شخص (مثلاً ۲۷۰) استفاده نمایند.

شماره واحد گروهی

یکی از ویژگی های این سرویس، نمایش یک شماره واحد بجای گروهی از شماره های یک سازمان می باشد. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که در صورت برقراری تماس هر یک از اعضای «شبکه اختصاصی تلفن همراه» با خارج از سازمان، به جای شماره شخصی کاربر، شماره بخش مربوط در سازمان روی تلفن مقصد نمایش داده شود. همچنین می توان برای مخفی نگه داشتن شماره های سازمانی کارمندان، یک شماره را به کلیه اعضای شبکه اختصاصی تلفن همراه شرکت اختصاص داد. به این ترتیب دو شماره مجزا یکی جهت نمایش در ارتباطات درون سازمانی و دیگری جهت نمایش به عموم در ارتباطات برون سازمانی، وجود خواهد داشت.

امکان یکپارچه سازی با شبکه داخلی تلفن ثابت شرکت

سرویس mVPN این قابلیت را دارد که در شبکه PABX سازمان ادغام شده و بسیاری از قابلیت های خود را به شبکه داخلی تلفن ثابت شرکت، منتقل نماید.

در حال حاضر شرکت های مختلفی مانند امداد خودرو سایپا با موفقیت از این محصول استفاده می نمایند.