ارمغان

محتوای چند رسانه ای

TabContent: 

 

چندرسانه‌ای را به‌منظور ترکیب و ارائه متن، تصویر، صوت، و ویدئو از طریق ابزارها و پیوندهایی  که به استفاده‌کننده امکان راهبری، تعامل،خلاقیت، و ارتباط می‌دهد

دپارتمان نشر الکترونیک و تولید نرم افزارهای چند رسانه ای این شرکت، با به کارگیری قویترین ابزارها و سامانه های تولید و انتشار محتوا، بی رقیب در تولیدات نشرالکترونیک از قبیل، ساخت کتب و نشریات الکترونیک، تولیدات چند رسانه ای در بسترهای مختلف وب، موبایل و  تبلت می باشد.