ارمغان

درباره ما

TabContent: 

 

ارمغان راه طلایی تحت شماره 123759 در تاريخ 1375/05/23 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري براي مدت نامحدود به ثبت رسيده است.

ارمغان راه طلایی در راستاي سياست‌هاي برون سپاري فعاليت‌هاي تخصصي و ايجاد فضايي حرفه‌اي به منظور گسترش توانمندي‌ها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه آن مطابق با نيازهاي درون سازماني، الزامات برون سازماني و با توجه به توسعه سريع علوم حوزه فاوا، شركت ارمغان راه طلایی به عنوان شركت تخصصي تاسيس گرديد.

اين شركت از بدو تاسيس تاكنون با ايجاد روندي پويا به منظور بهره برداري صحيح و اصولي از ابزار فناوري اطلاعات ارتباطات همگام و همسو با توسعه فناوري فعاليت نموده است.

 

حاصل تلاش‌هاي انجام شده طي سال‌هاي اخير سبب گرديده تا در حال حاضر مجموعه‌اي توانمند و تخصصي با كادري متشكل از مديران، مشاوران، كارشناسان، و تكنيسين‌هاي امور فناوري اطلاعات، طيف گسترده‌اي از طراحي، توليد، تامين، مديريت، نظارت، راهبري و پشتيباني راه حل ها و سيستم ها در حوزه‌هاي سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات را به ادارات ، شرکتها و .... ارائه نمايند. ايجاد گروه‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات ارتباطات ، جذب كارشناسان و متخصصين مسلط به فناوري‌هاي نوين، آموزش مستمر كاركنان شركت، ارتقاء توان فني و علمي ، توسعه و تقويت شبكه ، مشاركت و تعامل با ساير شركت‌هاي تخصصي و تحقيق و پژوهش، بخشي از فعاليت‌هايي است كه بطور مستمر توسط شركت ارمغان راه طلایی پيگيري مي‌گردد تا با حفظ ساختار تخصصي مناسب، بهره‌برداري بهينه و موثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات ناشي از فضاي رقابتي، الزامات مديريت بهينه درآمدها و هزينه ها، حفظ و جذب مشتريان، مديريت كارآمد و آگاهانه منابع و مصارف و افزايش سطح انتظارات مشتريان باشد.

 

مجموعه فعاليت‌ها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از گستردگي و تنوع بسياري برخوردار است. به دليل تخصصي بودن اين حوزه و لزوم توسعه آنها مطابق با نيازهاي درون سازماني و الزامات برون سازماني، لازم است تا مجموعه‌اي توانمند در انجام اين امور بوده و هماهنگي و همسويي اين خدمات را در جهت حفظ منافع و جايگاه شرکت را تامين نمايد.

اين شركت به عنوان شركت تخصصي در حوزه فاوا به دلايل متعدد از جمله افزايش سطح انتظارات و فعاليت‌هاي جامعه در اين حوزه و لزوم توسعه بسيار سريع علوم فني و نياز به جذب نيروهاي متخصص، افزايش رقابت و لزوم پاسخگويي سريع به تغييرات و الزامات محيطي تاسيس گرديد. شركت ارمغان راه طلایی طي 18 سال اخير، مديريت و انجام كليه خدمات شامل سخت افزار، نرم افزار، و شبكه مخابراتي و نيز خدماتي چون پشتيباني، تامین تجهيزات، تولیدمحتوا، توسعه سيستم‌هاي مكانيزه و توسعه سيستم‌هاي موجود و طراحي و توليد سيستم‌هاي جديد را براساس نيازمندي‌ها را بعهده داشته و به دلايل متعدد كه اهم آن در ذيل آمده است، این شرکت را متمایز در بخش فاوا نموده است:
 

 • شركت ارمغان راه طلایی بعنوان یک شرکت چابک در ارائه خدمات است و این چابکی در سرلوحه فعالیتهای خودقراردارد.
 • تضمين تداوم کیفیت در ارائه محصولات
 • حفظ محرمانگي و امنيت اطلاعات.
 • وجود قابليت كنترل و نظارت همه جانبه و تدوين ماموريت و هدايت برنامه‌هاي راهبردي شركت.
 • به دليل وجود دانش فني مرتبط با انواع حوزه هاي فاوا ايجاد يكپارچگي مستمردر داده‌ها و سيستم‌هاي مورد نياز
 • شركت ارمغان راه طلایی به عنوان شركت تخصصي باجهت گيري راهبردي و همسويي برنامه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشورمي‌باشد و درجهت دستيابي به اهداف و پياده سازي راهبردها و سياست‌هاي كلان می کوشد.

شركت ارمغان راه طلایی به دليل آگاهي از تمامي جنبه‌هاي كاربرد فاوا مي‌تواند بيشترين هماهنگي را با مشتریان ايجاد نموده و كارايي و اثربخشي آنها را بيشينه نمايد.

 

سياست‌هاي شركت ارمغان راه طلایی، همسو با سياست هاي توسعه فناوري در کشور و در راستاي بهره برداري بيشينه از توانمندي هاي فاوا در تحقق نيازمندي ها و الزامات كسب و كار انجام مي‌پذيرد. براين اساس شركت ارمغان راه طلایی با شناسايي نيازهاي كسب و كار ، بازخورد عملكرد فعاليت‌هاي انجام شده، برنامه ريزي سالانه و با تلاشي مستمر در جهت بكارگيري امكانات و فناوري هاي قابل تحصيل جديد، سياست ها و راهبردهاي مورد نياز را تدوين و پس از تبديل و تعريف آنها به پروژه هاي مورد نياز، برنامه‌ريزي، تجهيز، و تخصيص منابع و سازماندهي آنها را در بخش هاي مختلف شركت انجام مي دهد. اين برنامه‌ها در حوزه‌هاي زير تدوين و پيگيري مي‌گردد:

 • تولیدات و خدمات مهندسی(نرم افزار، سخت افزار، شبكه ، زيرساخت ارتباطي و محتوا)
 • پشتیبانی عملیاتی
 • بازاریابی و فروش
 • تحقيق و توسعه
 • تامين تجهيزات و ملزومات
 • منابع انساني

محورهاي اصلي تدوين اهداف راهبردي كلان شركت ارمغان راه طلایی عبارتند از:

 • تولید محصول  و ارائه خدمات به مشتريان خاص (وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت هاي خدمات عمومي، خصوصی دانشگاه ها، ...)
 • توسعه توانمنديهاي شركت ارمغان راه طلایی همگام با افزايش نيازمندي ها و الزامات توسعه فاوا در جهت ايفاء نقش شركت تخصصي
 • مشاركت در تدوین و تولید سيستم هاي سازمانها ، نهادها ، بانکها و  ...)
 •  مشاركت در پياده سازي طرح های تولید محتوا  و گسترش آن در شبکه

 

شركت ارمغان راه طلایی براساس ماموريت و برنامه‌هاي راهبردي خود در انواع حوزه‌هاي تخصصي فاوا شامل نرم‌افزار، سخت افزار، شبكه و زيرساخت، توسعه منابع انساني ، نيز تامين تجهيزات و تولید محتوا، فعاليت‌هاي متنوعي را انجام مي‌دهد. اهم اين فعاليت ها عبارتند از:

• مديريت تولید سامانه هاي نرم افزاري

اين بخش مشتمل بر انواع خدمات مشاوره، كارشناسي، تحقيق و توسعه، تامين، طراحي، توليد، بومي سازي، پياده سازي، يكپارچه‌سازي، تست و آزمون، راهبري، نظارت، نگهداشت و توسعه سيستم هاي كاربردي، سيستم هاي پايه، سيستم‌هاي مديريت پايگاه داده، سيستم هاي مانيتورينگ، سيستم هاي واسط و ... مي‌باشد.

 

• مديريت سامانه هاي سخت افزاري

اين بخش مشتمل بر انواع خدمات مشاوره، كارشناسي، تحقيق و توسعه، پشتيباني، تعمير، و ارتقاء انواع سيستم‌هاي سخت‌افزاري شامل ايستگاه‌هاي كاري، انواع سرور، تجهيزات خاص مي باشد.

 

• مديريت ابزارها و كانال هاي ارتباطي

اين بخش مشتمل بر انواع خدمات كارشناسي، نصب و راه اندازي ابزارها و تجهيزات سخت افزاري، توليد يا تامين سامانه هاي نرم افزاري، راهبري، رفع اشكال، نظارت، مديريت داده انواع كانال هاي ارتباطي مي باشد.

 

• مديريت تراكنش ها، داده و منابع اطلاعاتي

اين بخش مشتمل بر انواع خدمات تجميع، تلفيق، ذخيره و بازيابي تراكنش‌ها و داده‌هاي حاصل از انواع سامانه ها و كانال‌هاي ارتباطي بانك ها و نيز توليد، نگهداشت و بهره برداري از انواع سامانه هاي اطلاعاتي اعم از سيستم هاي گزارش‌گيري، سيستم هاي اطلاعات مديريت، انباره داده، سيستم هاي هوشمندي كسب و كار (هوش تجاري) و ... است كه مي‌تواند اطلاعات عملكرد مشتريان و يا ساير اطلاعات مورد نياز جهت اتخاذ تصميم را در اختيار مديران و مسئولين در سطوح متفاوت بانك ها، شركت ها و يا سازمان ها و نهادهاي برون سازماني ذيربط قرار دهد.

 

• مديريت منابع انساني

اين بخش مشتمل بر جذب و سازماندهي نيروي انساني متخصص، آموزش به منظور كسب اطمينان از ارتقاء سطح دانش فني و توانمندي‌هاي شركت مطابق با نيازها و الزامات بانك و همسو با روند تحولات فناوري در صنعت بانكداري و استانداردهاي حاكم بر حوزه عملكرد شركت مي باشد.

 

• مديريت تداركات (تامين تجهيزات)

اين بخش مشتمل بر خدمات كارشناسي، تامين نیازمندیهای سازمانی و مشتریان مي باشد.

 

• مديريت شبكه، ارتباطات و امنيت اطلاعات

اين بخش مشتمل بر خدمات مشاوره، كارشناسي، تحقيق و توسعه، طراحي، توليد، تامين، نصب، تست و آزمون، راهبري، نظارت، نگهداشت و توسعه انواع تجهيزات فعال شبكه هاي محلي، فراگير، اينترنت، اينترانت، و امنيت مرتبط با آن در تمامي سطوح مي باشد.

 

• مديريت تولید محتوا

این بخش مشتمل بر قسمت های مختلف می باشد ضمن تامین محتوا و آماده سازی آن برای دیجیتالی شدن طبق سناریو در فالب بسته های عرضه محتوا ، ارزش افزوده ، مسابقه ،سرگرمی مبادرت به تجزیه ،تحلیل ، طراحی و مستند سازی آن می نماید.

 

 

شركت ارمغان راه طلايي در عصر دانايي بعنوان يك سازمان يادگيرنده يا فراگير با الگوي تغيير يافته براي راهي نوين انديشيدن كه داراي كمترين سلسله مراتب اختيارات ، پاداش برابر عملكرد يكسان ، فرهنگ مشترك و ساختاري انعطاف پذير است كه از فرصتها استفاده كرده و بحرانها را تبديل به فرصت نمايد ايجاد شده است .

 امروزه روشهاي قديمي اداره سازمانها پاسخگوي تغييرات سريع محيط اطراف نيستند .رشته مديريت در سراسر دنيا شاهد تغييرات پر دامنه و زير بنايي شده است و از شيوه هاي سنتي بيرون آمده، متحول شده و همه اعضاي سازمان را در امور جاري مشاركت داده است . اين تغييرات باعث شده است كه شكلهاي جديدي از سازمان همانند سازمان مجازي ، سازمان تخصصي ، سازمان افقي و … به وجود آيند.

شركت ارمغان راه طلایی مجموعه‌اي از كارشناسان و متخصصين حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، كسب و كار را گرد آورده و در فضايي كاملا حرفه‌اي، به امور محوله مي‌پردازد.

 

سازمان تنظیم مقررات ، شورای عالی افورماتیک ، نظام صنفی رایانه ای کشور ،رسانه دیجیتال 

 

بسمه تعالی

                                            

(منشور اخلاقی کارکنان شرکت ارمغان راه طلایی)

( یا ایها الذین  آمنو اوفو ابالقعود...        ای کسانی که ایمان آورده اید ،به پیمان ها وفا کنید ...)    مائده آیه 1

 

ما کارکنان شرکت ارمغان راه طلایی با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم ،به منظور تحقق اهداف والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به مشتریان و حرکت مستمر به سوی  تعالی سازمانی،همواره متعهد  و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم.

1.خداوند همواره ناظر بر رفتار خود دانسته  و به منظور کسب رضایت  از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا  باشیم.

2. بر رعایت  واجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایند باشیم.

3. مشتری را به عنوان یک شریک تجاری،عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد  به پاسخکویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم.

4. در سازمان خود حفظ کرامات انسانی کارکنان و احترام به پیشکسوتان ،مدیران  و همکاران را سرلوحه کار خود میدانیم.

5. هرگونه انتقاد ، اظهار نظر و پیشنهاد از سوی مشتریان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده  و از  فرصت های راهبردی در راستای شرکت استفاده نماییم.

6.خلاقیت و نوآوری مورداهتمام جدی ماست.

7. در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته  و آنها را با دقت ،صحت  و به موقع انجام دهیم.

8.خود را متعهد  به رعایت  حکم،انضباط  و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش با فرهنگ اسلامی بلاخص حجاب اسلامی بدانیم.

9.استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اصراف  و رعایت صرفه جویی خر دمندانه را  وظیفه  خود دانسته  و همواره مصالح شرکت  را در این زمینه  و در انجام مسئولیت خود در نظر بگیرم و از هرگونه سوء استفاده  از موقعیت شغلی  و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری  و افشای  اطلاعات و اسرار سازمانی پرهیز نماییم.

10. احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا را ضروری دانسته و  معتقدیم  رقابت باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار انجام پذیرد.